List of developers

Rudie HelingKEMA NRG
Samuel LepicardCEPN
Mikhail KolomeevTyphoon
Vladimir Maderich IMMSP
Mark ZheleznyakIMMSP
Liudmila KoziyIMMSP
Yaroslav SorokinIMMSP
Olga LevchukIMMSP
Nikolay ShlyakhtunIMMSP
Gleb StolyarovIMMSP